Ponúkam výrobu makiet a modelov historických objektov, rekonštrukcie zaniknutých aj archeologických objektov, v plnofarebnom prevedení. Vystavovateľné iba v interiéry. K vykonaniu práce je potrebné dodať od objednávateľa náležité podklady - plány, dokumentáciu, fotodokunetáciu a pod.Podľa veľkosti, doby spracovania, podľa dohody, prípadne na zmluvu.
Šuriansky kostol Rekonštrukcia Šurianskeho hradu
Nový Zámok v Banskej Štiavnici, rotunda v Bíni, kaštieľ v Betlanovciach, a iné 3 ľudové domy z osady Kysuca, Veporské vrchy
Školská bašta (veža) z mestského opevnenia v Bardejove Predrománsky kostolík sv. Juraja, Kostoľany pod TribečomMestské múzeum Šurany
Tvŕdza vo Woli Wezykowej Rekonštrukcia mesta Šurany okolo roku 1660
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici
Maketa Starého zámku s rekonštrukciou pôvodného renesančného mosta, 1:100, r. 2004; expozícia na Starom zámku
Archeologické múzeum - Svodín
Rekonštrukcia zaniknutého kostola sv. Michala, stav zodpovedajúci 17. storočiu, 1:100, r. 2005
Archeologické múzeum - Svodín
rekonštrukcia rondelu lengyelskej klitúry zo Svodína, 1:200, r. 2006
Makety vystavené na uplynulých výstavách s historickým zameraním v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch
Počítadlo prístupov: Počítadlo pre Vaše stránky