Školská bašta (veža) z mestského opevnenia z obdobia gotiky, Bardejov
Druhá polovica 14. storočia, súčasný stav

Marec 2009

Späť na hlavnú stránku