Predrománsky kostolík sv. Juraja z 10. storočia, Kostoľany pod Tribečom
Jeden z najstarších na Slovensku

Mierka 1 : 100, február 2009

Fotografia kostolíka
Maketa
Rozpracovaná maketa
Späť na hlavnú stránku