Archeologické múzeum - Svodín:
Rekonštrukcia zaniknutého kostola sv. Michala, stav zodpovedajúci 17. storočiu, 1:100, r. 2005

Späť na hlavnú stránku