Mestské múzeum Šurany - synagóga:
Rekonštrukcia mesta Šurany okolo roku 1660, spolu so Šurianskym hradom, v časoch osmansko-tureckej expanzie.

Rozmer 120 x 120 cm, r. 2007

Späť na hlavnú stránku