Archeologické múzeum - Svodín:
rekonštrukcia rondelu lengyelskej klitúry zo Svodína, 1:200, r. 2006

Späť na hlavnú stránku